skip to Main Content

Ota esiin myös yleiset työelämävalmiudet, kun haet työtä

Vaalitko yleisiä työelämävalmiuksiasi? Muuttuvassa työelämässä työntekijöiden täytyy siirtyä elinikäisten työurien ajatuksesta itsejohdetun työuran ajatukseen, tutkijat Berdrow ja Evers (2011, 406-407) toteavat. Yleisten työelämävalmiuksien malli tukee tätä ajatusta. Ammatillinen osaaminen ei välttämättä yksin riitä työpaikan saamiseen, vaan ammattitaidon rinnalla pitää kehittää…

Lue lisää

Oppisopimus – uutta osaamista ilman koulunpenkin kuluttamista

Luulin olevani masokisti, kun päätin alkaa opiskella ammatillista tutkintoa työnteon rinnalla viime vuoden alussa. Sovin työnantajani kanssa tuolloin yhteistyöstä nimeltä oppisopimus. Sittemmin olen huomannut, että vaikka oppisopimus vaatii aikaa ja vaivaa, edut peittoavat helposti sen raskaammat puolet. Ohjaan työkseni työnhakijoita…

Lue lisää
Back To Top